#17 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாட்டின் அண்டை நாடுகளாக ரஷ்யா, சீனா மற்றும் கொரியா உள்ளன.
  2. பூகம்பங்களும் சுனாமியும் அடிக்கடி நிகழும் நாடு.
  3. ரோபோட் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னணி வகிக்கும் நாடு.
  4. இந்த நாட்டின் தேசிய விளையாட்டு சுமோ.
  5. இந்த நாட்டு மக்கள் கடினமான உழைப்பாளிகள். நேரத்தை சரிவர கடைபிடிப்பவர்கள்.
  6. தீவுகளால் ஆனது இந்த நாடு. இந்த நாட்டில் 6852 தீவுகள் இருந்தாலும் 4 தீவுகளில் மட்டும் 97% மக்கள் வசிக்கிறார்கள்.
  7. இந்த நாட்டின் உயரமான சிகரம் ஃபுஜி.
  8. சாமுராய் வீரர்களுக்கு மிகவும் புகழ்பெற்ற நாடு.
  9. இந்த நாட்டில் தான் 2020 ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளது.
  10. இரண்டாம் உலகப் போரில் மிக மோசமான நிகழ்வை சந்தித்த நாடு.

இந்தப் பத்து கேள்விகளும் ஒரு நாட்டைக் குறிக்குது.

If anyone can, find this country..?

#one minute one book #tamil #challenge #general knowledge #quiz

2 thoughts on “#17 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: