#19 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இரண்டாம் சூர்யவர்மனால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அவரின் மறைவுக்குப் பிறகே இக்கோவில் முழுமை பெற்றது.
  2. கம்போடியாவில் உள்ள இந்தக் கோவில் இந்து சமய கோவிலாக இருந்து பின்னர் புத்த சமய கோவிலாக மாறியது.
  3. 12-ஆம் நூற்றாண்டில் யசோதரபுரத்தில் கட்டப்பட்ட இது ஒரு விஷ்ணு கோவில்.
  4. கம்போடியா நாட்டு தேசியக் கொடியில் இடம்பெற்றுள்ளது இக்கோவில்.
  5. நகரம் மற்றும் கோவில் இவற்றின் கெமர் மொழிச் சொல்லே இந்தக் கோவிலின் பெயர்.
  6. உலகின் மிகப்பெரிய மத வழிபாட்டுத் தலம்.
  7. பிரான்ஸ், ஜப்பான் மற்றும் சீனா போன்ற பல நாடுகள் தற்போது இந்தக் கோவிலைப் பாதுகாக்க பலவகையான பாதுகாப்பு முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
  8. யுனெஸ்கோ உலகப் பாரம்பரிய இடங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது.
  9. இது முதலில் மாநில கோவிலாகவும், கல்லறை மாடமாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.
  10. இக்கோவிலின் உண்மையான பெயர் தெரியவில்லை.

இந்தப் பத்து கேள்விகளும் ஒரு பிரபலமான இடத்தைக் குறிக்குது.

If anyone can, find this place..?

#one minute one book #tamil #challenge #general knowledge #quiz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: