#24 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாட்டின் மொத்தப் பரப்பில் 11% பனியால் சூழப்பட்டிருக்கும்.
  2. இந்த நாட்டின் தலைநகர் ரெக்யவிக்.
  3. இது எரிமலைகளின் நாடு என்றழைக்கப்படுகிறது. 200 எரிமலைகள் உள்ளன. மேலும் வெந்நீர் ஊற்றுகள் அதிகம்.
  4. நோர்டிக்(Nordic) நாடுகள் என்றழைக்கப்படும் நாடுகளில் ஒன்று.
  5. வட ஐரோப்பாவிலுள்ள ஒரு தீவு நாடு.
  6. ஆர்டிக் நரி, பனி மான், பஃபின் பறவை, கம்பளி ஆடு, திமிங்கிலம் போன்றவை இந்த நாட்டின் முக்கியமான உயிரினங்கள்.
  7. இந்த நாட்டில் இலவசமாக கல்வி வழங்கப்படுகிறது.
  8. இந்த நாட்டு தேசியக் கொடியில் உள்ள சிவப்பு எரிமலையையும், வெள்ளை பனியையும், நீலம் கடலையும் குறிக்கின்றன.
  9. இந்த நாட்டிலிருந்து ஏராளமான புத்தகங்களும் பத்திரிக்கைகளும் வெளிவருகின்றன.
  10. இந்த நாட்டின் வடக்குப் பகுதியில் கோடைக்காலத்தில் 72 நாட்களுக்கு சூரியன் மறைவதில்லை.

இந்தப் பத்து கேள்விகளும் பிரபலமான ஒரு நாட்டைக் குறிக்குது.

If anyone can, find this country..?

#one_minute_one_book #tamil #challenge #general_knowledge #quiz

One thought on “#24 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: