#26 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. 1946-ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்ற நாடு.
  2. இந்த நாட்டின் தேசிய விலங்கு அரேபிய மறிமான் ().
  3. இந்த நாட்டில் பெட்ரோல் கிணறுகள் இல்லை.
  4. இந்த நாட்டின் மிகப் பழமையான நகரம் பெட்ரா. இந்நகரம் ரோஸ் நகரம் என்றழைக்கப்படுகிறது.
  5. இந்த நாட்டின் அருகில்தான் சாக்கடல் () அமைந்துள்ளது.
  6. இந்த நாட்டின் தலைநகர் அம்மான் ().
  7. தென்மேற்கு ஆசியாவில் அமைந்துள்ள ஓர் அரபு நாடு.
  8. அகதிகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்குத் தயக்கம் காட்டாத நாடு இது. இப்போதுள்ள மக்கள் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அகதிகள்தான்.
  9. இஸ்ரேலுடன் அமைதி ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இரண்டே நாடுகளில் இந்த நாடும் ஒன்று.
  10. இந்த நாட்டின் தேசியக்கொடி கறுப்பு, வெள்ளை, பச்சை நிறப் பட்டைகளின் இடது பக்கத்தில் சிவப்பு முக்கோணத்தில் நட்சத்திரத்துடன் காணப்படுகிறது.

If you can, Find this country..Comment below..

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

One thought on “#26 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

Add yours

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: