#32 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. உலகின் மிக மோசமான அணு விபத்து ஏற்பட்ட செர்னோபில்
  2. கரடி, வெள்ளெலி, நரி, காட்டுப்பன்றி போன்றவை இங்கு அதிகம் இருக்கின்றன.
  3. இந்த நாட்டின் தலைநகர் கிவ்.
  4. கிழக்கு ஐரோப்பாவிலுள்ள ஒரு நாடு.
  5. 1991-ஆம் ஆண்டு சோவியத் ஒன்றியத்திடமிருந்து விடுதலை பெற்றது.
  6. நீலப் பட்டையும் மஞ்சள் பட்டையும் கொண்டது இந்த நாட்டு தேசியக் கொடி.
  7. இங்குள்ள ஆர்சேனல்னா ரயில்பாதை உலகின் மிக ஆழமான ரயில்பாதை என்று கருதப்படுகிறது.
  8. இரும்பு, நிலக்கரி, எரிவாயு, எண்ணெய் மற்றும் மாங்கனீஸ் போன்றவை இங்கு அதிகம் கிடைக்கின்றன.
  9. கால்பந்து பிரபலமான விளையாட்டு.
  10. ‘எல்லை நாடு’ என்பது இந்த நாட்டுப் பெயரின் பொருள்.

Find If you can..

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

One thought on “#32 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

Add yours

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: