#33 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இவர் 30-07-1886 அன்று புதுக்கோட்டையில் பிறந்தார்.
  2. இவர் 1912-ஆம் ஆண்டு மருத்துவப் பட்டம் பெற்றார்.
  3. இவர் இந்தியப் பெண்கள் சங்கத்தின் முதல் தலைவராகப் பணியாற்றினார்.
  4. இவர் சமூகப் போராளி, பெண்ணுரிமை ஆர்வலர், மருத்துவர் மற்றும் எழுத்தாளராக அறியப்படுகிறார்.
  5. அனாதைக் குழந்தைகளுக்காக இவர் உருவாக்கியதே ‘அவ்வை இல்லம்’.
  6. சென்னை அடையாரில் புற்றுநோய் மருத்துவமனை அமைக்க நிதி திரட்டியவர்.
  7. தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் மருத்துவர் இவர்.
  8. இவர் பெண்களுக்கான ‘ஸ்திரீ தருமம்’ என்னும் மாத இதழின் ஆசிரியராக விளங்கினார்.
  9. இவரது அரிய மருத்துவ சேவைக்களுக்காக 1956-ஆம் ஆண்டு பத்ம பூஷண் விருது பெற்றார்.
  10. இவர் 22-07-1968 அன்று மறைந்தார்.

Find the first female doctor in tamilnadu..

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

One thought on “#33 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

Add yours

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: