#34 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாடு தெற்காசியாவில் உள்ளது.
  2. ஆகஸ்ட் 14, 1947-ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்றது.
  3. இந்த நாட்டின் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்.
  4. இந்நாட்டின் பெயருக்குத் “தூய்மையான நிலம்” என்று பொருள்.
  5. இந்த நாட்டில் தான் எவரெஸ்டுக்கு அடுத்த உயர்ந்த சிகரமான கே2 உள்ளது.
  6. இந்த நாட்டின் தேசிய விளையாட்டு ஹாக்கி.
  7. இந்தியா, சீனா, ஈரான், ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற நாடுகளை எல்லைகளாகக் கொண்டுள்ளது.
  8. இந்த நாடு மக்கள்தொகையில் 6-வது இடத்தில் உள்ளது.
  9. தற்போது கிரிக்கெட் வீரர் இம்ரான்கான் இந்த நாட்டின் பிரதமராக உள்ளார்.
  10. இந்த நாட்டின் கரன்சி ரூபாய்.

Find if you can..

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

2 thoughts on “#34 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: