#35 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாட்டின் தேசியக் கொடி மேல்பாதி சிவப்பு நிறமும், கீழ்பாதி வெள்ளை நிறமும் கொண்டது.
  2. நாட்டின் பெயரையே தலைநகரின் பெயராகக் கொண்டுள்ளது.
  3. இந்த நாட்டின் ஆட்சிமொழி பிரெஞ்சு.
  4. மன்னராட்சியின் கீழ் உள்ள நாடு இது.
  5. இந்த நாட்டில் வருமானவரி இல்லை.
  6. விமான நிலையங்களே இல்லாத நாடு.
  7. உலகின் இரண்டாவது மிகச் சிறிய நாடு இது.
  8. சுற்றுலாவுக்குப் புகழ்பெற்ற நாடு இது.
  9. தனிநபர் வாழ்வுக் காலம்(90 ஆண்டுகள்) அதிகமான நாடு.
  10. யூரோ இந்த நாட்டின் கரன்சி.

Find If you can Friends..

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

3 thoughts on “#35 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

Add yours

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: