#36 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாட்டின் தேசியக்கொடியில் இரண்டு நட்சத்திரங்கள் உள்ளன.
  2. 10 ஆண்டுகளாக உள்நாட்டு யுத்தத்தால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நாடு இது.
  3. இந்த நாட்டின் ஆட்சிமொழி அரபிக்.
  4. தலைநகர் டமாஸ்கஸ்.
  5. இந்த நாடு ஐ.நா. சபையில் உறுப்பினராக உள்ளது.
  6. உலகின் அமைதியற்ற நாடுகளில் ஒன்று.
  7. 1946-ஆம் ஆண்டு முழுமையாக விடுதலை அடைந்தது.
  8. இந்த நாட்டில் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய அஸ்ஸாட் ஏரி உள்ளது.
  9. இயற்கை வளங்களாக பெட்ரோலியம், பாஸ்பேட், மார்பிள் மற்றும் ஜிப்சம் உள்ளன.
  10. மத்திய கிழக்கில் அமைந்துள்ள நாடு இது.

Find if you can Friends..

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

5 thoughts on “#36 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

Add yours

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: