#39 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

Advertisements
  1. தெற்கு ஐரோப்பாவில் மத்தியதரைக் கடலில் உள்ள ஒரு தீவு நாடு.
  2. இந்த நாட்டில் மொத்தம் ஏழு தீவுகள் உள்ளன.
  3. உலகின் மிகச்சிறிய நாடுகளில் ஒன்று.
  4. இந்த நாடு 1964-ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்றது.
  5. தலைநகர் வல்லெட்டா.
  6. யூரோ இந்த நாட்டின் கரன்சி.
  7. ஆட்சிமொழியாக மால்டீஸ், ஆங்கிலம் உள்ளது.
  8. பிரமிடுகளை விடப் பழமையான, கல் தூண்களால் ஆன ஆலயங்கள் இந்த நாட்டில் உள்ளது.
  9. கலிப்சோ குகை பிரபலம்.
  10. இந்த நாட்டின் மீன்பிடி படகுகளில் இரு கண்கள் வரைவது பழங்காலத்தில் இருந்து தொடர்ந்து வரும் ஒரு மரபு.

Find if you can Friends..

Advertisements

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: