#44 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாட்டின் உயர்ந்த மலைச்சிகரம் கஞ்சன்ஜங்கா.
  2. தேசிய விளையாட்டு ஹாக்கி.
  3. உலகின் மிகப் பழமையான நாகரிகத்தைக் கொண்ட நாடு.
  4. தெற்கு ஆசியாவில் உள்ள ஒரு நாடு.
  5. மூன்று கடல்களால் சூழப்பட்டுள்ள நாடு.
  6. மாமரம் இந்த நாட்டில் தோன்றியது.
  7. இந்த நாட்டின் கொடியில் அசோகச் சக்கரம் உள்ளது.
  8. பரப்பில் உலகின் 7-வது பெரிய நாடு இது.
  9. இந்த நாட்டின் தலைநகர் புது டெல்லி.
  10. இந்த நாட்டின் பாரம்பரிய விலங்கு யானை.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

One thought on “#44 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

Add yours

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: