#45 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

 1. உலகின் நான்காவது மிகச் சிறிய நாடு இது.
 2. இந்த நாடு முதலில் எலீஸ் தீவு என்றழைக்கப்பட்டது.
 3. முக்கியத் தொழில்களாக சுற்றுலா, மீன் பிடித்தல், கொப்பரைத் தேங்காய் உற்பத்தி உள்ளது.
 4. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அருகில் அமைந்த தீவு நாடு இது.
 5. இந்த நாட்டின் கரன்சி ஆஸ்திரேலிய டாலர்.
 6. இரண்டாம் உலகப்போரின் போது அமெரிக்க ராணுவத்தினர் இந்த நாட்டைத் தங்கள் ராணுவத் தளமாகப் பயன்படுத்தினர்.
 7. இந்த நாட்டின் பாரம்பரிய விளையாட்டு கில்லிகிட்டி.
 8. இந்த நாட்டின் தலைநகர் ஃபுனஃபூட்டி.
 9. 1979-ஆம் ஆண்டு பிரிட்டனிடமிருந்து விடுதலைப் பெற்றது.
 10. மிகக் குறைந்த மக்கள்தொகை கொண்ட இரண்டாவது நாடு.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

2 thoughts on “#45 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

Add yours

 1. Tuvalu is only 15 feet above sea level, I visited there in the 1980’s, and at that time they didn’t have a gate on their prison – where could the prisoners’ escape to? :- o)

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: