#46 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாட்டின் தலைநகர் சோஃபியா.
  2. இந்த நாட்டின் கரன்சி lev.
  3. 1908-ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்றது.
  4. தென்கிழக்கு ஐரோப்பாவில் அமைந்த நாடு இது.
  5. இந்த நாட்டின் எல்லைகளாக ருமேனியா, செர்பியா, மாசிடோனியா, கிரீஸ், துருக்கி போன்றவை உள்ளன.
  6. ஆறு ஆயிரம் ஆண்டுகளாக மக்கள் வசித்து வரும் மிகவும் பழமையான நாடு.
  7. இந்த நாட்டில் உள்ள ரோஜாப் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து 85% ரோஜா எண்ணெய் எடுக்கப்படுகிறது.
  8. இந்த நாட்டில் உள்ள வர்னா என்ற இடத்தில் மிகவும் பழமையான தங்கப் புதையல் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
  9. இரும்பு, எரிபொருள், ஆடைகள், காலணிகள் போன்றவை பிறநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.
  10. இரண்டாம் உலகப் போரின் போது யூதர்களைப் பாதுகாத்த இரண்டு நாடுகளில் ஒன்று.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: