புத்தகக் கண்காட்சி

நாகர்கோவில் புத்தகக் கண்காட்சி

நடத்துபவர் : மக்கள் வாசிப்பு இயக்கம்

இடம் : வருவாய்த்துறை சங்கக் கட்டிடம்

நாள் : நவம்பர் 26 வரை

தள்ளுபடி : 10%

மேலும் விபரங்களுக்கு : 88257 55682

மதுரை புத்தகக் கண்காட்சி

நடத்துபவர் : என்பிடி & என்சிபிஹெச் நிறுவனம்

இடம் : என்சிபிஹெச் நிறுவனம், மேலக்கோபுரத் தெரு

நாள் : ஜனவரி 14 வரை

தள்ளுபடி : 10%

திண்டுக்கல் புத்தகக் கண்காட்சி

நடத்துபவர் : மீனாட்சி புக் ஹவுஸ்

இடம் : பழைய தேனா வங்கிக் கட்டிடம், திருவள்ளுவர் சாலை

நாள் : டிசம்பர் 6 வரை

தள்ளுபடி : 10%

மேலும் விபரங்களுக்கு : 94432 62763

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: