#48 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாட்டில் விமான சேவை கிடையாது.
  2. இந்த நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ மொழி கேட்டலான்.
  3. இதுவரை போரில் பங்கேற்காத நாடு இது.
  4. நீலம், மஞ்சள், சிவப்புப் பட்டைகள் இந்த நாட்டின் தேசியக் கொடியில் உள்ளது.
  5. இந்த நாட்டு மக்களின் சராசரி ஆயுட்காலம் 83 வயது.
  6. பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பெயின் நாடுகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ள சிறிய நாடு.
  7. இந்த நாட்டில் குறைவாக வரி விதிக்கப்படுகிறது.
  8. இந்த நாட்டில் சுற்றுலாவிற்கு வரி கிடையாது.
  9. இந்த நாட்டின் கரன்சி யூரோ.
  10. ஸ்பெயின் பிஷப்பும் பிரான்ஸ் அதிபரும் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்கின்றனர்.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: