#49 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. 1956-ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்றது.
  2. இந்த நாட்டின் தலைநகர் ரபாட்.
  3. இந்த நாடு வட ஆப்பிரிக்காவில் உள்ளது.
  4. இந்த நாட்டின் பெயருக்கு அரபி மொழியில் “சூரியன் மறையும் இடம்” என்று பொருள்.
  5. ஆலிவ், ஓக், தேவதாரு மரங்கள் இந்த நாட்டில் அதிகம்.
  6. இந்த நாட்டின் தேசிய விலங்கு சிங்கம்.
  7. இந்த நாட்டின் தேசிய விளையாட்டு கால்பந்து.
  8. இந்த நாட்டின் தேசியக் கொடியில் சிவப்பு வண்ணத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் உள்ளது.
  9. ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்தில் அங்கம் வகிக்காத ஒரே ஆப்பிரிக்க நாடு.
  10. பார்லி, கோதுமை, ஆரஞ்சு போன்றவை இந்த நாட்டில் விளைவிக்கப்படுகின்றன.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: