#50 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாட்டின் மிகப் பிரபலமான விளையாட்டு கால்பந்து.
  2. மண்ணால் கட்டப்பட்ட மிகப்பெரிய மசூதி இங்கு உள்ளது.
  3. இந்த நாட்டின் பெரும்பான்மையான பகுதி சஹாரா பாலைவனத்தில் இருக்கிறது.
  4. இந்த நாட்டின் முக்கியத் தொழிலாக விவசாயம் உள்ளது.
  5. 1960-ஆம் ஆண்டு விடுதலை பெற்றது.
  6. ஒட்டகச்சிவிங்கி, சிங்கம், யானை, சிறுத்தை போன்ற விலங்குகள் இந்த நாட்டில் இருக்கின்றன.
  7. ஆப்பிரிக்காவிலேயே அதிகமாகத் தங்கம் ஏற்றுமதி செய்யும் மூன்றாவது நாடு.
  8. பிரெஞ்சு சூடான் என்று அழைக்கப்பட்ட நாடு.
  9. இந்த நாட்டின் தலைநகர் பமாகோ.
  10. இந்த நாடு மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ளது.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: