#51 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

 1. தூய பீட்டரின் கல்லறை இந்த நாட்டில் உள்ளது.
 2. இந்த நாடு 1929-ஆம் ஆண்டு இத்தாலியிடமிருந்து சுதந்திரம் பெற்றது.
 3. உலகின் மிகச் சிறிய நாடு இது.
 4. இந்த நாட்டுக்கு ராணுவம் கிடையாது.
 5. அதிகமான மக்கள் வரக்கூடிய நாடுகளில் இதுவும் ஒன்று.
 6. சுற்றுலா மூலமும் பதக்கங்கள், பரிசுகளின் விற்பனை மூலமும் வருமானம் கிடைக்கிறது.
 7. இந்த நாட்டிற்கு ஐ.நா. சபையில் நிரந்தரப் பார்வையாளர் என்ற சிறப்பு அந்தஸ்து உண்டு.
 8. பசுமை நிறைந்த நாடு.
 9. இந்த நாட்டின் தலைவராக போப்பாண்டவர் உள்ளார்.
 10. இந்த நாடு பிற நாடுகளுடன் வணிகம் செய்வது இல்லை.
 11. இந்த நாட்டில் சிறைச்சாலை கிடையாது.
 12. கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களின் தலைமை இடமாக இருக்கிறது.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: