#52 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

 1. 1962-ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்திடமிருந்து சுதந்திரம் பெற்றது.
 2. இந்த நாடு ஆப்பிரிக்காவின் முத்து என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது.
 3. இடி அமீன் ஆட்சி செய்த நாடு இது.
 4. இந்த நாட்டின் முக்கிய ஏற்றுமதி காபி.
 5. இந்த நாட்டின் தேசியக் கொடியில் தேசியப் பறவையான மாகேம் இடம்பெற்றுள்ளது.
 6. இந்த நாட்டின் தலைநகர் கம்பாலா.
 7. கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் அமைந்துள்ள நாடு இது.
 8. கிழக்கில் கென்யாவும், வடக்கில் சூடானும், மேற்கில் காங்கோவும், தெற்கில் தான்சானியாவும் இந்த நாட்டின் எல்லைகளாக உள்ளன.
 9. அதிக அளவில் மலை கொரில்லாக்கள் இந்த நாட்டில் தான் இருக்கின்றன.
 10. உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நன்னீர் ஏரியான விக்டோரியாவின் ஒரு பகுதி இந்த நாட்டில் இருக்கிறது.
 11. உலகின் இளமையான நாடு என்று கருதப்படுகிறது.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: