#54 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாட்டின் மிகப்பெரிய, பிரபலமான நகரம் சான்ட்டா க்ரூஸ்.
  2. இந்த நாட்டின் தேசிய விலங்கு லாமா.
  3. புரட்சியாளர் சேகுவேரா இந்த நாட்டில்தான் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார்.
  4. இந்த நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ மொழிகள் 36.
  5. இந்த நாட்டின் டிட்டிகாகா ஏரி மிகப்பெரியது. இந்த ஏரிக்குள் ஐலா டெல் சோல் தீவு உள்ளது.
  6. நான்கு புறமும் நிலத்தால் சூழப்பட்ட தென் அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்று.
  7. இந்த நாட்டின் தலைநகர் சுக்ரே.
  8. இந்த நாட்டிலிருந்து இயற்கை எரிவாயு, சோயாபீன்ஸ், சோயாவில் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் போன்றவை ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.
  9. இந்த நாடு 1825-ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்றது.
  10. உலகிலேயே மிக உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் நிர்வாகத் தலைநகர் லா பாஸ் இந்த நாட்டில் தான் உள்ளது.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: