#56 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாடு 1966-ஆம் ஆண்டு விடுதலை பெற்றது.
  2. இந்த நாட்டின் தேசிய விலங்கு & சின்னம் சிறுத்தை.
  3. இந்த நாட்டின் தலைநகர் ஜார்ஜ்டவுன்.
  4. ஆங்கிலம் அதிகாரப்பூர்வ மொழியாக உள்ள ஒரே தென் அமெரிக்க நாடு இதுதான்.
  5. இந்த நாடு 60% காடுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது.
  6. இந்த நாட்டில் நான்கு பெரிய நதிகள் பாய்கின்றன.
  7. தென் அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு குடியரசு நாடு.
  8. இந்த நாடு கரீபியன் கரையில் உள்ளது.
  9. பாக்ஸைட், தங்கம், வைரம், மரம், மீன் போன்றவை இங்கே அதிகம் கிடைக்கின்றன.
  10. உலகிலேயே மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படும் கைட்டர் அருவி இந்த நாட்டில் தான் உள்ளது.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: