#57 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. பெட்ரோல் வளம் கொண்டுள்ள நாடு.
  2. இந்த நாட்டில் தேசியப் பறவை அரேபியக் கழுகு.
  3. இந்த நாட்டின் மக்கள்தொகை மிகவும் குறைவு.
  4. கழுதைப்புலி, மான், தங்க நிற ஓநாய் போன்ற சில விலங்குகளே இந்த நாட்டில் உள்ளன.
  5. இந்த நாட்டில் மழை குறைவாக இருப்பதால், பாலைவனச்சோலைகளில் மட்டுமே குறைவாக விவசாயம் நடக்கிறது.
  6. ஆப்பிரிக்காவின் நான்காவது பெரிய நாடு இது.
  7. இந்த நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதி பாலைவனமாக உள்ளது.
  8. இந்த நாடு எகிப்துக்கும் துனிஷியாவிற்கும் இடையில் உள்ளது.
  9. இந்த நாட்டின் தலைநகர் திரிபோலி.
  10. தற்போது ரயில் சேவையைத் தொடங்கவுள்ள நாடு இது.

#one_minute_one_book #tamil #book #review #gk #quiz

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: