#59 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. முன்னேறிய பொருளாதாரமும் வாழ்க்கைத்தரமும் கொண்ட நாடு.
  2. இந்த நாட்டின் தேசியச் சின்னம் சேவல்.
  3. ஐரோப்பாவின் மிகவும் பழமையான பல்கலைக்கழகம் கோயிம்ப்ரா.
  4. ஐரோப்பாவின் மிக நீளமான பாலம் வாஸ்கோடகாமா பாலம்.
  5. தென்மேற்கு ஐரோப்பாவில் உள்ள நாடு இது.
  6. இந்த நாட்டின் தலைநகர் லிஸ்பன்.
  7. உலகிலேயே மிகப் பழமையான நாடுகளில் ஒன்று.
  8. இந்தியாவிற்கு முதலில் வந்த ஐரோப்பிய கடல்பயணி வாஸ்கோடகாமா இந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்.
  9. உலகப் புகழ்பெற்ற கால்பந்து வீரர் ரொனால்டோ இந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்.
  10. பத்திரிக்கைச் சுதந்திரம் அதிகம் உள்ள நாடு இது.

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: