#60 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாட்டில் மழைக்காடுகளும் பாலைவனமும் உள்ளது.
  2. இந்த நாட்டின் தேசிய விலங்கு கங்காரு.
  3. இந்த நாட்டின் தலைநகர் கான்பெரா.
  4. இந்த நாட்டின் தேசியப் பறவை ஈமு.
  5. உலகின் மிகப் பெரிய தீவு நாடு இது.
  6. உலகின் மிகப்பெரிய பவளத்திட்டுகள் இந்த நாட்டின் கடல் பகுதியில் தான் உள்ளன.
  7. நிலக்கரியை அதிகம் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடு இது.
  8. உலகிலேயே மிக அதிகமான (750) ஊர்வன இந்த நாட்டில்தான் உள்ளன.
  9. உலகின் மிகச் சிறிய கண்டம்.
  10. சிறப்பு உயிரினங்கள் – கோலா, வாம்பட், வல்லாரு.

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: