#64 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாட்டின் தேசியச் சின்னம் இரண்டு வெள்ளைக் கழுகுகள்.
  2. ராஸ்பெர்ரி பழத்தை அதிகமாக உற்பத்தி செய்யும் நாடு இது.
  3. மத்திய தென்கிழக்கு ஐரோப்பாவில் உள்ள நாடு.
  4. இந்த நாட்டின் சில்வர் ஏரி மிகவும் பெரியது.
  5. இந்த நாட்டின் தலைநகர் பெல்கிரேடு.
  6. கடிகாரத் தயாரிப்பில் மிகவும் தொன்மையான நாடு இது.
  7. Vampire (ரத்தக்காட்டேரி) என்ற வார்த்தை இந்த நாட்டின் மொழியில் இருந்துதான் உருவானது.
  8. உலகின் பிரபல டென்னிஸ் வீரர் நோவாக் ஜோகோவிச் இந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்.
  9. ஹங்கேரி, ரோமானியா, பல்கேரியா, வடக்கு மாசிடோனியா போன்றவை இந்த நாட்டின் எல்லை நாடுகள்.
  10. இந்த நாட்டின் கரன்சி தினார்.

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: