#67 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாடு தென் அமெரிக்காவில் உள்ளது.
  2. இந்த நாட்டின் தலைநகர் சாண்டியாகோ.
  3. இந்த நாட்டின் மிகப் பிரபலமான விளையாட்டு கால்பந்து.
  4. அதிகமாக திராட்சை ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளில் ஒன்று.
  5. இந்த நாட்டின் கரன்சி பேசோ.
  6. இந்த நாட்டில் தான் ஆண்டிஸ் மலைத்தொடர் உள்ளது.
  7. பெங்குவின், பெலிக்கன் போன்ற பறவைகள் இந்த நாட்டில் அதிகம்.
  8. உலகின் மிகப்பெரிய வறண்ட அடகாமா பாலைவனம் இங்குதான் உள்ளது.
  9. மிகப்பெரிய மனித முகம் கொண்ட சிலைகள் இந்த நாட்டில் உள்ள ஈஸ்டர் தீவில் ஏராளமாக இருக்கின்றது.
  10. உலகின் மொத்த தாமிரத் தயாரிப்பில் நான்கில் ஒரு பங்கு இங்கிருந்து தான் கிடைக்கிறது.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: