#70 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாட்டில் தேள்களும் பாம்புகளும் அதிகம்.
  2. 2011-ஆம் ஆண்டு இந்த நாட்டில் மக்கள் புரட்சி வெற்றியில் முடிந்தது.
  3. இந்த நாட்டில் எல்ஜெம் பில்டிங் பிரபலம்.
  4. வட ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள நாடு இது.
  5. இந்த நாட்டின் வடக்கில் ஆஞ்செலா முனை உள்ளது.
  6. இந்த நாடு 1956-ஆம் ஆண்டு விடுதலை பெற்றது.
  7. மிகப் பிரபலமான விளையாட்டு கால்பந்து.
  8. இந்த நாட்டில் 1300 கி.மீ. தூரத்திற்குக் கடற்கரை பரவியுள்ளது.
  9. நான்கு முறை ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற முகமது கம்மவுடி இந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்.
  10. இந்த நாட்டின் 40% பரப்பில் சஹாரா பாலைவனம் காணப்படுகிறது.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: