எழுதுவோம்..!

நினைவுகள் - அனுபவங்கள் இந்த ரெண்டும் வேற வேறயா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு வினோத பிணைப்பு இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கும் இருக்குனு நான் நம்பறேன். ஒரு சில நினைவுகள் பிற்காலத்துல அனுபவங்களா பரிணாமம் அடைஞ்சு நம்மள ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கைய வாழ வைக்கும். கடந்து வந்த 2020 இதுவரைக்கும் நாம அனுபவிக்காத ஒரு வாழ்க்கையை தந்திருக்கு...2020 - ல நீங்க சந்திச்ச மறக்கமுடியாத நிகழ்வுகள், மனிதர்கள், சம்பவங்களை உங்க பாணில ஒரு வரியாவோ (அ) ஒரு கதையாவோ... Continue Reading →

Up ↑